Om Norkyst


Vår kompetanse

Norkyst AS er et ingeniørfirma og består av et sterkt faglig miljø med lang fartstid innen hydrografisk kartlegging, modellering & prosessering. Vi tilbyr også vår ekspertise innen navigasjon, posisjonering og konsulenttjenester. Teknisk nøkkelpersonell innehar 25-45 års erfaring. Vi bistår Kartverket, kystkommuner, havnæringen og entrepenører.

Vi har også kompetanse innen seismikk og har utført en rekke oppdrag med bunnpenetrerende ekkolodd (sub-bottom profiler).

For å kvalitetssikre våre produkter samt å bedre vår effektivitet utvikler vi også egen programmvare.

Organisasjonsnummer 920625223 MVA


Godkjent som leverandør til Kartverket

Norkyst AS har blitt sertifisert av Kartverket som en av to organisasjoner i Norge til å sjømåle, prosessere og levere hydrografiske data til bruk på offisielle sjøkart. Godkjenning fra Kartverket stiller strenge krav til ansvar, kompetanse, teknisk utstyr og et dokumentert styringssystem.

Se sertifikat KVSD-sjømåling-002

"Kartverket godkjenner Norkyst AS til å utføre sjømålinger og levere hydrografiske data til Kartverket med følgende farkost – S/L Bintang med det utstyr og begrensninger som framgår av spesifikasjon*"


Achilles Utilities NCE ID: 119201


Lokasjon

Norkyst har kontor i Stavanger.

Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, Norge.

Vi utfører primært oppdrag i hele Norge men også i utlandet ved behov.